templates/standard_2col.php - 859

Osiedle SOLARIS ETAP II - Dziennik budowywróć do inwestycji

2020.02.28 r.

Dziennik Budowy, stan na 28 lutego 2020 roku

W klatce B i C zakończono malowanie części wspólnych oraz wyklejanie tapety na korytarzach, prace te kotynuowane są w klatce A, zakończono montaż balustrad na balkonach. 

Uruchomiono dostawę ciepła do budynku, zakończono wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i trwają prace związane z brukowanie miejsc pakringowych i dojść do budynku.

Trwa przygotowywanie mieszkań do odbioru przez Inwestora, który rozpocznie się z następnym tygodniu. 

Trwają prace związane z wykonaniem drogi dojazdowej do osiedla, których zakończenie przewidziane jest na drugą połowę marca.  

2020.01.30 r.

Dziennik Budowy, stan na 30 stycznia 2020 roku

Zakończomo montaż drzwi wejściowych do mieszkań, drzwi do komórek lokatorskich, flizowanie części wspólnych oraz montaż balustrad schodowych. 

Wykonane zostały przyłącza prądu, wody i gazu, pozstał do wykonania przyłącz kanalizacji sanitarnej. Wykonano kanalizacje opadową wokół budynku. W mieszkaniach zamontowane zostały grzejniki oraz osprzęt elektryczny, zamontowano osprzęt w kotłowniach. 

Trwa montaż balustrad na balkonach, rozpoczęto malowanie klatek schodowych.

Postępują prace związane z wykonywaniem drogi dojazdowej do osiedla, które zakończą się na przełomie lutego i marca.

2019.12.13 r.

Dziennik Budowy, stan na 13 grudnia 2019 roku

Zakończone zostały prace związane z wykonywaniem elewacji budynku, zamontowano drzwi wejściowe do klatek schodowych, zakończono flizowanie balkonów. 

Trwa montaż drzwi wejściowych do mieszkań, drzwi technicznych do komórek lokatorskich, flizowanie części wspólnych, montaż osprzętu elektrycznego, wykonywanie zabudów z GK na poddaszach, montaż balustrad schodowych.

Wykonano kanalizację opadową na odcinku między ulicą Komuny Paryskiej a budynkiem Geremka 27 oraz stabilizację pod powstającą jezdnię. 

2019.11.08 r.

Dziennik Budowy, stan na 8 listopada 2019 roku

Na ukończeniu są prace związane z wykonywaniem elewacji budynku. Roboty te zakończone zostaną ok. 20 listopada. 

Zakończone zostały prace instalacyjne w mieszkaniach w klatce B i C, w segmencie C na ukończeniu jest wykonywanie wylewek., we wszystkich klatkach wykonano tynki. 

Od następnego tygodnia rozpoczną się roboty drogowe na odcinku od ul. Komuny Paryskiej do budynku przy yl. Geremka 27. 

2019.10.10 r.

Dziennik Budowy, stan na 10 października 2019 roku

W minionych czterech tygodniach zakończono prace związane z wykonywaniem dachu oraz montaż okien. 
W segmencie C zakończono roboty instalacyjne oraz tynkarskie. 
W segmencie B wykonano 70% zakresu robót instalacjyjnych  oraz 30% tynkarskich. 
W segmencie A wykonano 50% zakresu robót instalacjyjnych, w następnym tygodniu rozpoczęte zostanie tynkowanie. 
Rozpoczęły się również prace związane z wykonywaniem elewacji budynku, na ten moment wykonano ocieplenie budynku w 70%. 

2019.09.13 r.

Dziennik Budowy, stan na 13 września 2019 roku

Zakończono murowanie ścian działowych we wszystkich klatkach, w następnym tygodniu zakończone zostaną prace związane z wykonywaniem dachu oraz montaż okien w budynku. 

W I i II klatce wykonano instalacje wod.kan.,ielektryczne, prace kontynuowane są w klatce III. 

2019.08.23 r.

Dziennik Budowy, stan na 23 sierpnia 2019 roku

W minionym miesiącu wylano strop nad I piętrem we wszystkich klatkach budynku, zakończono murowanie ścian zewnętrznych II piętra w klatkach B i C, trwają prace związane z wykonywanie dachu w klatkach B i C (w ostatnim segmencie dach kryty jest już blachą). Zakończono murowanie ścian wewntrznych w ostatniej klatce, trwa ich wykonywanie w klatce A i B. Rzozpoczęto prace instalacyjne (wod.kan. i co) oraz montaż stolarki okiennej. 

2019.07.12 r.

Dziennik Budowy, stan na 12 lipca 2019 roku.

W minionych 3 tygodniach wylano strop nad parterem klatki A, zakończono murowanie ścian zewnętrznych we wszystkich segmentach, w klatce C wylano strop nad I piętrem i rozpoczęto murowanie ścian II piętra. W klatce B trwa wykonywanie zbrojenia i w następnym tygodniu planowane jest betonowanie stropu. 
Rozpoczęto również zasypy wokół budynku. Trwa murowanie ścian działowych w mieszkaniach. 

2019.06.18 r.

Dziennik Budowy, stan na 18 czerwca 2019 roku

W ostatnich dwóch tygodniach zakończono murowanie ścian parteru, wylano strop nad parterem klatki B i C, trwa szalowanie stropu nad klatką A. Ponadto rozpoczęto murowanie ścian zewnętrznych I piętra w segmentach B i C. 

2019.05.31 r.

Dziennik Budowy, stan na 31 maja 2019 roku

Na koniec maja 2019 roku zakończono budowę stanu "0" budynku, wylano słupy żelbetowe parteru, trwa murowanie ścian oraz rozpoczęto zbrojenie stropu nad parterem budynku.